ПРО КОМПАНІЮ

ПАТ "НГПЗ Дніпро" – промислове підприємство, яке виробляє з сирої нафти рідкі палива, мастила, бітум, нафтовий кокс, парафін, церезин, ароматичні вуглеводні, органічні кислоти, сірку або сірчану кислоту, розчинники, скраплені гази і нафтохімічну сировину. На НПЗ здійснюється знесолення, зневоднення і стабілізація сирої нафти, первинна (атмосферна і вакуумна) перегонка нафти, селективне очищення, депарафінізація і доочищення масел, деасфальтизація гудрону, каталітичний реформінг, гідроочищення, гідрокрекінг, сповільнене коксування, каталітичний крекінг, алкілювання ізобутану олефінами, ізомеризація та газофракціонування.

ПАТ "НГПЗ Дніпро" – завдання та перспективи Природний газ залишається пріоритетним енергоресурсом України. Його частка в паливно-енергетичному балансі держави сягаю 45%. Ми споживаємо близько 70 млрд. куб. м природного газу за рік, посідаючи за цим показником шосте місце в світі, а за обсягами імпорту – третє після США та Німеччини.

Основні завдання ПАТ "НГПЗ Дніпро":

  • реалізація природного та скрапленого газу на території України населенню, комунально-побутовим підприємствам, бюджетним організаціям, а також промисловим споживачам, енергогенеруючим компаніям Мінпаливенерго та іншим суб”єктам підприємницької діяльності,
  • забезпечення розрахунків за газ,
  • експлуатація та розвиток систем газопостачання, розподільних газових мереж, споруд та обладнання на них.
  • стабілізації видобутку,
  • впровадження нових технологій,
  • підвищення професіоналізму працівників,
  • здійснення продуманої екологічної політики.